อุทกธรณีวิทยา 2 มิติและ 3 มิติ

เว็บแอปพลิเคชันที่มีการรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจทางอุทกธรณีวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่แสดงการวิเคราะห์ลักษณะชั้นดินและชั้นหินใต้พื้นผิวเป็นภาพจำลอง 2 มิติและ 3 มิติของข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือนักวิชาการ ได้ใช้งานและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนหรือการทำงานที่เหมาะสม

ข้อมูลแผนที่บ่อน้ำบาดาล

ค้นหา ดูข้อมูล เลือกชุดข้อมูลสำหรับเเสดงบนแผนที่

แบบจำลองข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

ค้นหา ดูข้อมูล เลือกชุดข้อมูลสำหรับเเสดงบนแผนที่

สถิติจังหวัดที่มีน้ำบาดาลมากที่สุด 20 จังหวัด

สถิติข้อมูลบ่อน้ำบาดาลตามความลึก

สถิติน้ำบาดาลภูมิภาคทั้งหมด

ภาคเหนือ: 0.0%
ภาคกลาง: 90.4%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 0.0%
ภาคตะวันตก: 7.5%
ภาคตะวันออก: 2.1%
ภาคใต้: 0.0%
ภูมิภาค
จำนวนบ่อน้ำ
ภาคเหนือ
0
ภาคกลาง
16,065
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0
ภาคตะวันตก
1,328
ภาคตะวันออก
381
ภาคใต้
0
*ข้อมูล ณ 30 กันยายน ปี 2565

ประเภทของบ่อน้ำบาดาล

คุณภาพน้ำบาดาล