ติดต่อเรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


โทร : 02 666 7000 / โทรสาร : 02 666 7055
อีเมล : webmaster@dgr.mail.go.th